大公文匯網

大公文匯網
大公文匯網
iosEwm.jpg
googlePlayEwm.png
androidEwm.png

陳健民「送完港生坐監 逃台誤人子弟」

(香港文匯報記者 黃書蘭)亂港分子最鍾意包裝,好似中大社會學系前副教授陳健民就常常用「學術」身份做包裝鼓吹「違法達義」,佢𠵱家又以訪問教授身份轉「禍」台灣,好多香港人要「有請小鳳姐」,不過可憐班台灣青年就要被佢「洗腦」,但好多網民都係叫佢無論點,千祈唔好返香港繼續荼毒香港下一代喇。

網民:「台獨」接應似走佬

陳健民喺台灣教授嘅課程包括「社會運動」與「當代中國社會」,網民「Joseph Li」話:「教什麼?教『違法達義』呀?」「Hon Yam Wong」話:「荼毒台灣子弟。」「Da Lu Vivian Zhang」都話佢:「去台灣培養新一代暴徒。」「古民生」就咁解讀:「證明了『港獨』『台獨』是一夥,狼狽為奸!不奇怪的!」「May May Tai」就揶揄:「台灣d(啲)父母真偉大,願意將仔女獻給這個教魔。」「Sam Kwong」就話:「將佔領行動搬埋過去,製造最美風景綫(線)!」

仲有網民懷疑佢根本係走佬,乜「一年後返港」,信佢一成雙目失明。「Dennis Cheng」話:「擺明走佬,之前吹到自己幾偉大。」「Ling Miu Wong」覺得:「聽佢亂吹,佢夠胆(膽)返嚟咩。」「Kin Pang」揶揄:「放棄左(咗)手joke啦。」「Yun Ho Lee」不齒:「送左(咗)啲學生去坐監,然後自已(己)安樂去。」「Ann Chan」就樂見:「垃圾教授千祈唔好返港教壞學生害人害物。」「Gi Gi」話:「為香港好為大家好,希望佢永遠留係(喺)台灣!真心感謝台灣不斷接收垃圾,香港才能夠回復潔淨。」「Gary Luk」就提醒佢:「在香港以外任何地方宣『獨』均會犯港區(香港)國安法,除非永遠逃亡,否則回港必(被)拉。」 

編輯: 津津

評論

相關推薦

全部 即時 電子報 圖集 視頻
從新到舊 
下拉.png
從新到舊
相關度
從舊到新
搜全文 
下拉.png
全文
標題
關鍵字
類型下拉.png
全部 即時 電子報 圖集 視頻