Tyson代林家謙發言 嘲對手廢

  李幸倪(Gin Lee)、馮允謙(Jay)及Tyson Yoshi等歌手前晚在《CHILL CLUB推介榜年度推介23/24》中捧獎,不過有份得獎的張敬軒和林家謙缺席。Tyson除了自己領獎外,也代林家謙領唱作歌手獎及代發表感言,沒料到他抵死說:「係咪我講乜嘢都係入林家謙數?如果係,我就代佢講,佢話唔係佢勁,係你哋廢!」逗得全場大笑。他事後受訪繼續開玩笑說:「係林家謙囂張而唔係我,我係代入佢嘅身份講謝詞。」但他為免被林家謙責罵,立即關掉手機。

  Gin Lee連奪兩項評審團表揚獎(節奏藍調歌曲和跳唱歌曲),她坦言歌曲未能打入5強,故對獎項心死,沒料被叫上台領獎,因未有準備謝詞而有點「甩漏」,稍後要致電向音樂創作人致謝。